Om företaget

Om Sonstorps Åkeri

Vi vill vara en långsiktig och hållbar partner för dig som kund. Det jobbar vi dagligen för – både transportledare och chaufförer. Vårat mål är att du som kund ska få pålitliga och optimerade lass vid varje tillfälle. Vi jobbar därför ständigt med att få ned bränsleförbrukningen och att få med så mycket last per liter bränsle som möjligt vid våra transporter. Vi kör även på förnybart bränsle (HVO) i största möjliga utsträckning – Det känns bra för framtiden!

Ansvar för miljön

För oss är det viktigt att ta ansvar för miljön och vi är medvetna om transportsektorns klimatpåverkan.  Vi arbetar därför systematiskt med att förbättra vårt miljöarbete. De delar vi aktivt gör idag är:

  • Att jobba för en så hög lastfyllnadsgrad som möjligt
  • Rätt fordon för godset
  • Miljöuppföljnings system och hjälpmedel i bilarna
  • Belysa för varje chaufför att de kan göra skillnad
  • Övergång till förnybara bränslen
  • Saneringsutrustning i fordonen

Vi är medlemmar i Sveriges Åkeriföretag och tillämpar de riktlinjer vad gäller trafiksäkerhet, miljö och kvalitet.

Hållbara transporter

Behöver du hjälp med en transport i vårat område kan vi förhoppningsvis hjälpa både dig och våra befintliga kunder till en effektivare och mer hållbar logistik!

Historien om Sonstorps Åkeri

1937

Startar resan med att Josef Karlsson köper en bil och börjar köra mjölk från traktens gårdar på förmiddagarna och meterved och massaved på eftermiddagarna.

1950

Tar sonen Torgny Karlsson över verksamheten. Han körde då ved till Fiskeby i Skärblacka och mjölk från Hällestad till Kimstad. Under vinterhalvåret röjdes dessutom snö. Mjölken kördes till 1960, på slutet till Finspångs mejeri. 1962 köptes den första tvåaxlade släpvagnen in till åkeriet.

1964

Köps den fösta flisbilen in och Torgny börjar sköra flis från sågen i Hjortkvarn som tidigare gått på järnväg. Åkeriet har även kört från andra minde lokala sågverk som Bratteberg(Regna), Yxviken(Lotorp), Brysstorp (Sonstorp) samt Annsjö och Hyttsjösågen (Ljusfallshammar).

1984

Utökas åkeriet till två flisbilar då son Per Karlsson börjat köra på åkeriet året innan.

1989

Övertar Per Karlsson över verksamheten helt och nu bildas Sonstorps Åkeri AB.

1992

Utökas åkeriet ytterligare då man köper virkesbilen i Hjorkvarn.

2001

Förvärvas grus och betongbilarna av Finspångs Tekniska verk in.

2006

Börjar även Pers son Rickard köra på åkeriet.

2010

Berg och naturgrustäkten i Mäselköp köps av Finspångs Tekniska verk. Nu flyttas Pers hemmakontor till Mäselköp.

2012

Åkeriet satsar på ett nytt koncept då man investerar i en huggbil.

2013

Övertas driften av bergtäkten i Lämmetorp.

Idag

Har vi två täkter, 16 bilar, 1 dumper, 2 lastmaskiner, 2 sorterverk och är vi 23 anställda.

Kvalitet – Service – Tillförlitlighet