Tjänster

Tjänster

Flisbilar

Med våra 13 sidtippande flisbilar erbjuder vi effektiva transporter av främst flis, spån, bark och sågade trävaror för sågverk, pappersindustrin och fjärrvärmeverk. Vi jobbar varje dag med att få så hög lastfyllnad som möjligt.  Det skapar hållbara transporter - för dig som kund, oss som transportör och för konsumentens skull.

Huggbil

Med vår huggbil förser vi fjärrvärmeverk i Östergötland och Södermanland med förnybart bränsle direkt från skogen. Vi kan självklart även åta oss att leverera flis till mindre pannor eller terminalflisning. Flisen går även bra att använda som underlag i hagar för att skona klövdjur och hästar, eller i motionsspår och mässområden för att skapa en trevligare upplevelse och motverka gyttja.

Grus och anläggningsbilar

Med våra grusbilar levererar vi i första hand material från våra egna täkter i Lämmetorp och Mäselköp. Men vi kör givetvis allt man kan tänkas transportera på en bil för att möta kundens behov. Vi har även tre betongtrummor.

För att kunna leverera en så bra tjänst som möjligt har vi tillgång till:

  • Tippbilar med spridarläm
  • Tippkärror med spridarläm
  • Lastväxlare
  • Dumper
  • Sand och saltspridare
  • Utrustning för spår och smalspridning av väg

Vi har bästa möjliga kompetens när det gäller spridning av väg, sandning och saltning.

Kvalitet – Service – Tillförlitlighet